„Keserves itt élni, de még keservesebb itt meghalni.”, mondta Rilix Aescorus turián tábornok, amikor először lépett a krogan anyavilágra. Tuchankán a halál számos módon utolérheti az embert, kezdve a kroganok nukleáris háborújának radioaktivitásától, a bolygófelszín csekély albedójából (albedó: a felszín fényvisszaverő képessége) következő hőségen át, egészen a veszélyes ragadozókig. Mindez azonban nem akadályozza meg a kroganokat abban, hogy mind a mai napig klánháborúkat vívjanak egymással.

A galaxis többi részének nagy szerencséjére, a harcok csak ritkán gyűrűznek a bolygón kívülre – a Fellegvár hadserege, a Tanács Fegyverzetkorlátozást Ellenőrző Missziójának égisze alatt, még a hadihajók építését is megtiltotta a kroganeknek. Mindig előfordul, hogy egy hadúr semmibe veszi a törvényt, de általában az ellene szövetkezett riválisok hamarabb elbánnak vele, mintsem hogy a fellegvári hadsereg egyáltalán tudomást szerezne az ügyről.

~Blasto