A protiánok ötvenezer éve az egyik leghatalmasabb űrutazó fajként voltak ismeretesek, noha mára rejtélyes körülmények között eltűntek. Keveset tudni róluk, noha a galaxist átfogó birodalmuk számos relikviát hagyott hátra. Ezek legismertebbike a Fellegvár űrállomás a Kígyó-csillagködben – ami ma a galaxis legerősebb szövetségének kormányzati helye -, valamint a csillagközi utazáshoz nélkülözhetetlen tömeg relék hálózata, amit szintén a protiánok munkájának tulajdonítanak. Ezeken felül számos protián romot, piramist és adatlemezt találtak a galaxisban.

A protiánok eredete

A protiánok otthonvilágukról kiindulva hódították meg a galaxist, de ennek a világnak a neve és a holléte nem ismert. A legtöbb protián világ – úgymint a Férosz, a Quana vagy a Thérum – az Attikai Vonalon található, így a feltételezések szerint a faj is a galaxis e vidékéről származik.

Nem tudni, hogy a protiánok szövetkeztek-e más fajokkal, az viszont ismert, hogy megfigyelték, tanulmányozták őket. A legnyilvánvalóbb bizonyíték erre a hannárok hite a „Csillantók”-ban, akik elhozták számukra tudás és a beszéd ajándékát, illetve a Marson feltárt protián obszervatórium, ahonnan a földi embereket figyelték. Az Eletanián talált furcsa gömbszerű szerkezet is ezt igazolja, mivel egy cro-magnoni ősember emlékeit tartalmazza.

A protiánok hagyatéka

Rejtélyes kihalásuk után a még működő protián technológiák számos népet vezettek ki a csillagok közé. Évezredekkel ezelőtt az aszárik felfedezték és birtokukba vették a Fellegvárat, nem sokkal később pedig megalakult a Fellegvár, mint egy több fajt magába foglaló kormányzat.

2148-ban emberi, mars, kutatók megtalálták a protián obszervatórium romjait, és az ott talált adattár felhasználásával megismerhették a tömeghatás-mezők létrehozásához szükséges nulladik elemet és végül megtalálták a Karón tömegrelét, ami által valódi űrutazó fajjá léptek elő.

A protiánok számos kolonizált világa vészelte át az elmúlt ötvenezer évet, de a legtöbbjük áldozatul esett a fosztogatóknak. A legismertebb ilyen világok talán az Attikai Béta csillaghalmaz Férosz és Quana bolygói – az előbbit a bolygó kétharmadát lefedő, viszonylag ép mega polisz, az utóbbin pedig egy hatalmas bányatelep található.

A valaha talált legrejtélyesebb ereklyék a protián jeladók. Egykor a protián birodalmat behálózó távközlési hálózathoz tartozhattak, de manapság a legtöbbjük súlyosan sérült vagy inaktív. Eddig egyetlen egy működő darabot találtak az Éden Egyes nevű emberi kolónián.

A protiánok fiziológiája

Ezen a téren is csak feltételezésekbe bocsátkozhatunk, mivel a ma élők közül senkinek nem volt alkalma szemügyre venné se elő, se holt protiánt. A romvilágokon talált szoborábrázolások alapján humanoidok, kezükön és lábukon hosszú, csápszerű ujjak voltak, illetve az arcuk két oldalán egyfajta lebeny.

A jeladók által kisugárzott radioaktivitásból következtetve bizonyos mértékig immúnisak lehettek a más fajok számára káros sugárzásra, valamint, hogy a jeladók az üzenetet közvetlenül a felhasználó elméjébe juttatják, logikus feltételezni, hogy rendelkeztek egyfajta telepatikus készséggel, vagy legalábbis az aszárikhoz hasonlóan csatlakozni tudtak más tudatához.

~Blasto